कर्मचारी बदली


रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. विशेष संवर्ग भाग 2 पात्र शिक्षक संभाव्य यादी Download
रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. विशेष संवर्ग भाग 1 पात्र शिक्षक संभाव्य यादी Download
रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. अवघड क्षेत्रातील शाळांची यादी येथे पहा. Download
रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळांची यादी येथे पहा. Download