मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

  
भरती प्रक्रिया
   
5071रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत अनुकंपा भरती अर्जदार ज्येष्ठता सूची मार्च २०२१ अखेर. Download
5070रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत अनुकंपा भरती अर्जदार ज्येष्ठता सूची जानेवारी २०२१ अखेर. Download
4074समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या Summer 2021 Exit Exam उत्तीर्ण उमेदवार प्रशिक्षण केंद्र वाटप बाबत सूचना पत्र येथून Download करा. Download
4072जिल्हा परिषद आधिपत्याखालील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदभरतीबाबत ‍शुध्दीपत्रक Download
4071रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत पदभरती २०२१ जाहिरात येथून डाउनलोड करा. Download
3068राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्टाफ नर्स आणि एल.एच.व्ही. पदांसाठी कंत्राटी भरती प्रक्रियेस शासन आदेशानुसार दि.२६/०७/२०२१ पासून स्थगितीबाबत सुचनापत्र येथून DOWNLOAD करा. Download
2032रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत अनुकंपा भरती अर्जदार ज्येष्ठता सूची जुन २०२१ अखेर. Download

 

मुख्य पान