मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

  
भरती प्रक्रिया
   
45राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्टाफ नर्स आणि एल.एच.व्ही.पदांसाठी कंत्राटी भरती बाबत अर्ज नमुना येथून DOWNLOAD करा. Download
44राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्टाफ नर्स आणि एल.एच.व्ही.पदांसाठी कंत्राटी भरती बाबत जाहिरात सुचनापत्र येथून DOWNLOAD करा Download
43 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्टाफ नर्स पदांसाठी कंत्राटी भरती बाबत जाहिरात सुचनापत्र (अंतिम दि.१४/०६/२०२१)येथून DOWNLOAD करा Download

 

मुख्य पान