मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

  
करोना विषयक माहिती
   
2031कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.१०/०७/२०२१ Download
1040कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.०६/०७/२०२१ Download
1039कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.०२/०७/२०२१ Download
1038कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.३०/०६/२०२१ Download
1037कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.२९/०६/२०२१ Download
1035कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.२७/०६/२०२१ Download
1034कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.२५/०६/२०२१ Download
1033कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.२२/०६/२०२१ Download
1032कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.१८/०६/२०२१ Download
1031कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.१४/०६/२०२१ Download
40कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.०३/०६/२०२१ Download
39कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.२८/०५/२०२१ Download
37कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.२३/०५/२०२१ Download
36कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.२२/०५/२०२१ Download
35कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.२०/०५/२०२१ Download
34कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.१४/०५/२०२१ Download
33Raigad COVID (Covishiled) Vaccine distribution Chart Date 10-05-2021 Download
31कोविड १९ लस वितरण प्रसिद्धी पत्र दि.१०/०५/२०२१ Download
30Raigad COVID (Covishiled )Vaccine distribution Chart Date 05.05.2021 Download
29Covishiled Vaccine (45+)Distribution of Covid -19 Vaccine 04/05/2021 Download
28Covishiled Vaccine (18 to 44 -State ) Distribution of Covid -19 Vaccine04/05/2021 Download
26कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदे मार्फत नेमलेल्या तालुका संपर्क अधिकारी याची माहिती Download

 

मुख्य पान