मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

  
   २०२१ मधील बदली अभिलेख   अधिकारी लॉगिन


विषय  
वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
प्रशासकीय बदल्या 2021 बदली पत्र Download
सहाय्यक प्रशासन अधिकारी पदाची बदली 2021 तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी Download
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गाची बदली 2021 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता Download
कनिष्ट अभियंता / शाखा अभियंता बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
स्थापत्य अभियंता सहायक बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
विस्तार अधिकारी सांखिकी बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
आरोग्य पर्यवेक्षक (पुरुष) बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
आरोग्य सेवक (पुरुष) बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
आरोग्य सेवक (महिला) बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
औषध निर्माण अधिकारी बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
आरोग्य विभाग बदल्या 2021 बदली पत्र Download
विस्तार अधिकारी प्रशासकीय बदली सण 2021-तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी Download
विनंती बदल्या 2021 बदली पत्र. Download
सहाय्यक प्रशासन अधिकारी विनंती बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी विनंती बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
वरिष्ठ सहाय्यक(लि.) विनंती बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
कनिष्ठ सहाय्यक(लि.) विनंती बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
विस्तार अधिकारी (सां.) विनंती बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
वरिष्ठ सहाय्यक(लि.) आपसी बदली 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
कनिष्ठ सहाय्यक(लि.) आपसी बदली 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download

 

मुख्य पान