महत्वपूर्ण सुचना

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी (बांधकाम , पाणीपुरवठा)

वरीष्ठ सहाय्यक (लिपीक) अंतिम निवड सूची व प्रतिक्षा सूची

लघुलेखक ( उच्च श्रेणी) अंतिम निवड सूची व प्रतिक्षा सूची

पशुधन पर्यवेक्षक संवर्गाची अंतिम निवड व प्रतिक्षा सुची

पर्यवेक्षिका संवर्गाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा सूची

कनिष्ठ सहाय्यक ( लिपीक) अंतिम निवड सूची व प्रतिक्षा सूची

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) अंतिम निवड सूची व प्रतिक्षा सूची.

कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) अंतिम व प्रतिक्षा सूची.

आरोग्य पर्यवेक्षक अंतिम निवड सूची

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रमांतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या Exit Exam मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचे रायगड जिल्ह्यातील आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्र वाटप करण्यासाठी समुपदेशन यादीबाबत हरकतीच्या अनुषंगाने सूचना पत्र

परीक्षा केंद्रावर विशेषत: महिला उमेदवारासाठी महत्त्वाची सूचना

जिल्हा परिषद पदभरती सन २०२३-२४ बाबत महत्वाची सूचना

सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - आरोग्य परिचारिका [आरोग्य सेवक (महिला)] / Auxllary Nurse Midwife [ Health Worker- Female ]

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आयुष डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदाकरिता सुधारित पात्र/अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रमांतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या Winter 2023 Exit Exam मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचे रायगड जिल्ह्यातील आरोग्यवर्धिनी उपकेंद्र वाटप करण्यासाठी समुपदेशन दिनांक 22 जुलै 2024 स. १०.०० वाजता बाबत सूचना पत्र

जिल्हा परिषद गट-क सरळसेवा पदभरती प्रक्रिया २०२३ सुधारित वेळापत्रक

जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील एमबीबीएस व बीएएमएस वैदयकिय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखतीद्वारे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यासाठी.

सार्वजनिक आरोग्य विभागा अंतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करण्यासाठी होणारी थेट मुलाखत पुढे ढकलण्याबाबत.

जिल्हा परिषद रायगड आरोग्य विभाग अंतर्गत पदभरती

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाचे कागदपत्र पडताळणीसाठी तात्पुरती वाढीव निवड यादी

कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाचे कागदपत्र पडताळणी व तात्पुरती वाढीव निवड यादी

रायगड जिल्हा परिषद, महिला व बाल कल्याण विभाग अंतर्गत पद भरती पर्यवेक्षिका पदासाठी तात्पुरती निवड यादी.

प्राथमिक शाळांच्या सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षातील सुट्ट्यांबाबत

पवित्र प्रणाली शिक्षक भरती प्रक्रिया अंतर्गत पदस्थापने करिता मराठी माध्यम पदवीधर पदाची सुधारित रिक्त पदे यादी

पवित्र प्रणाली शिक्षक भरती प्रक्रिया अंतर्गत पदस्थापने करिता माध्यम निहाय व पद निहाय रिक्त पदे यादी

पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पदस्थापने करिता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - पदवीधर- मराठी व इंग्रजी

पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पदस्थापने करिता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - पदवीधर- उर्दू व इंग्रजी

पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पदस्थापने करिता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - उपशिक्षक - मराठी व इंग्रजी

पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पदस्थापने करिता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - उपशिक्षक - उर्दू व इंग्रजी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य वर्धिनी हब करीता MBBS वैद्यकीय अधिकार पदभरती जाहिरात

पवित्र प्रणाली शिक्षक भरती प्रक्रिया अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारासाठी सूचना

मार्च २०१९ महाभरती अंतर्गत पदभरती साठी भरलेल्या परीक्षा शुल्क परत मिळवणे करिता पत्र

मार्च २०१९ महाभरती अंतर्गत पदभरती प्रक्रिया रदद व परिक्षा शुल्क परत मिळणे करिता येथे click करा

अधिक माहिती

कर्मचारी भरती प्रक्रिया

अधिक माहिती

जिल्ह्यामधील पर्यटन स्थळे

रायगड जिल्हयाला ऐतिहासिक आणि भौगोलिक पाश्र्वभूमी लाभलेली आहे. जिल्हयाचा उत्तर -दक्षिण विस्तार १७० कि.मी. असून पूर्व - पश्चिम विस्तार ७० कि.मी. इतका आहे. अरबी समुद्राच्या तटांवर स्थित असलेला हा रायगड जिल्हा तिन्ही बाजूंनी हिरव्यागार नारळाच्या झाडांनी व उंच पर्वतांनी वेढलेला आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये अनेक किल्ले , देवस्थाने ,समुद्रकिनारे आणि इतर पर्यटनस्थळे आहेत ज्यांना इथे येणारे पर्यटक आवर्जून भेट देतात.

अधिक माहिती
कुलाबा किल्ला

ज्या किल्यामुळे जिल्ह्याला कुलाबा असे नाव देण्यात आले, तो कुलाबा किल्ला किनार्‍या पासुन जवळपास फण कि.मी. अंतरावर आहे. शिवछत्रपतींनी जलदुर्गाचे महत्व लक्षात घेऊन १६८० साली या किल्ल्याची उभारणी सुरु केली. १७ बुरुज असलेल्या या किल्ल्याची लांबी ९०० फूट, रुंदी ३५० फूट व तटबंदीची उंची २५ फूट आहे. आज ३०० पेक्षा जास्त वर्षे उलटली, तरी तो सागरी लाटांची पर्वा न करता, खंबीरपणे उभा आहे.