कर्मचारी भरती


सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - पर्यवेक्षिका Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आयुष जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक व आयुष डेटा एन्ट्री ऑपरेटर या पदासाठीची पात्र / अपात्र यादी, अंतिम गुणवत्ता यादी व अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी Download
रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत गट क मधील भरती सन 2023 अपात्र व नकार यादी Download
जिल्हा परिषद रायगड सरळसेवा पदभरती 2023 अंतिम निवड यादी व प्रतीक्षा सूची Download
जिल्हा परिषद रायगड सरळसेवा पदभरती 2023 जाहीर प्रकटन Download
पवित्र प्रणाली शिक्षक भरती प्रक्रिया अंतर्गत पदस्थापने करिता मराठी माध्यम पदवीधर पदाची सुधारित रिक्त पदे यादी Download
पवित्र प्रणाली शिक्षक भरती प्रक्रिया अंतर्गत पदस्थापने करिता माध्यम निहाय व पद निहाय रिक्त पदे यादी Download
पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पदस्थापने करिता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - पदवीधर- मराठी व इंग्रजी Download
पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पदस्थापने करिता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - पदवीधर- उर्दू व इंग्रजी Download
पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पदस्थापने करिता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - उपशिक्षक - मराठी व इंग्रजी Download
पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पदस्थापने करिता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी - उपशिक्षक - उर्दू व इंग्रजी Download
पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पदस्थापने करिता पात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी - पदवीधर - मराठी व इंग्रजी Download
पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पदस्थापने करिता पात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी - पदवीधर - उर्दू व इंग्रजी Download
पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पदस्थापने करिता पात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी-उपशिक्षक - मराठी व इंग्रजी Download
पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पदस्थापने करिता पात्र उमेदवारांची अंतरिम यादी- उपशिक्षक - उर्दू व इंग्रजी Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य वर्धिनी हब करीता MBBS वैद्यकीय अधिकार पदभरती जाहिरात Download
पवित्र प्रणाली अंतर्गत शिक्षक भरती मधील पात्र उमेदवारांना पद स्थापना देण्याबाबतचे प्रसिद्धी पत्रक. Download
पशुधन पर्यवेक्षक पदाचे जाहीर प्रकटन कागदपत्र पडताळणी व तात्पुरती निवड यादी Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि.04.12.2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पदभरती जाहिरातीच्या अनुषंगाने हरकत यादी, पात्र / अपात्र यादी, अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत एनओएचपी कार्यक्रमांतर्गत दि.१५/०५/२०२३ रोजी प्रसिद्ध जाहिरातीनुसार प्रतीक्षा यादी वरील दि.०६/१२/२०२३ रोजी कौशल्य चाचणीत अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी Download
NHM - आयुष् कार्यक्रमांर्गत योग प्रशिक्षक भरणेसाठी पदभरती जाहिरात Download
पवित्र प्रणाली शिक्षक भरती प्रक्रिया अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारासाठी सूचना Download
रायगड जिल्हा परिषद गट क सरळ सेवा भरती २०२४ परीक्षा वेळापत्रक ( पदनाम - पर्यवेक्षिका ) Download
वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) सुधारित तात्पुरती निवड यादी Download
लघुलेखक(निम्न श्रेणी) व वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) पदाचे जाहीर प्रकटन /कागदपत्रे पडताळणी साठी तात्पुरती निवड यादी Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - लघुलेखक (निम्नश्रेणी) Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग -वरिष्ठ सहाय्यक Download
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाचे जाहीर प्रकटन कागदपत्र पडताळणी व तात्पुरती निवड यादी Download
कनिष्ठ लेखाधिकारी पदाचे जाहीर प्रकटन कागदपत्र पडताळणी व तात्पुरती निवड यादी Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांसाठी अर्ज नमुना व लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र नमुना Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दि.4.12.22 रोजी प्रसिद्ध जाहिराती मधील नमूद पदांची अंतरिम पात्र अपात्र यादी Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - आयुष कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक व Data Entry Operator हि रिक्त पदे भरणेसाठी जाहिरात Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - सुधारित कनिष्ठ सहाय्यक(लेखा) Download
सुधारित जाहीर प्रकटन २ Download
सुधारित जाहीर प्रकटन १ Download
लघुलेखक व कनिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाचे जाहीर प्रकटन Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग -पशुधन पर्यवेक्षक Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - कनिष्ठ लेखाधिकारी Download
लघुलेखक व कनिष्ठ सहाय्यक लेखा पदाचे जाहीर प्रकटन कागदपत्र पडताळणी व तात्पुरती निवड यादी Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - 15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत मंजूर BPHU करिता मनुष्यबळ भरती जाहिरात Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - लघुलेखक (उच्चश्रेणी) Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) Download
जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन 2023 च्या जाहिर प्रकटन कागदपत्र पडताळणी व तात्पुरती निवड यादी Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - विस्तार अधिकारी (कृषि ) Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी ) Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - आरोग्य पर्यवेक्षक Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत दि 28/11/2023 रोजीच्या प्रसिद्ध जाहिरातीनुसार पात्र /अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणेबाबत व पात्र उमेदवारांनी कौशल्य चाचणीकरिता उपस्थित राहणेबाबत.... Download
सामान्य प्रशासन - जिल्हा परिषद रायगड भरती प्रक्रिया सन २०२३ च्या जाहिरातीनुसार घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल संवर्ग - वरीष्ठ सहाय्यक लेखा Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी आर.बी.एस.के. (पुरुष) व ऑडिओलॉजिस्ट पदे भरणेबाबतची अंतरिम पात्र/अपात्र यादी Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांसाठी पदभरती जाहिरात Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदे भरणेबाबतची जाहिरात Download
रायगड जिल्हा परिषद गट क संवर्गातील सरळसेवा पदभरती - २०२३ परीक्षा वेळापत्रक Download
जिल्हा परिषद रायगड कडील गट-क संवर्गातील पद भरती करिता उमेदवारांना परिक्षेचे प्रवेशपत्र (Call Letter) डाऊनलोड करण्यासाठीची लिंक Download
जिल्हा परिषद रायगड कडील गट-क संवर्गातील पदभरती अनुषंगाने परिक्षार्थींसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका- मराठी Download
जिल्हा परिषद रायगड कडील गट-क संवर्गातील पदभरती अनुषंगाने परिक्षार्थींसाठी मार्गदर्शक पुस्तिका-English Download
जिल्हा परिषद रायगड कडील गट-क पद भरती २०२३ परीक्षेची Mock Link Download
जिल्हा परिषद सरळ सेवा भरती २०२३ बाबत अत्यंत महत्वाचे निवेदन. Download
सरळसेवा भरती प्रक्रिया २०२३ अंतर्गत संवर्गनिहाय प्राप्त अर्जांची माहिती Download
मार्च २०१९ महाभरती अंतर्गत पदभरती साठी भरलेल्या परीक्षा शुल्क परत मिळवणे करिता पत्र Download
मार्च २०१९ महाभरती अंतर्गत पदभरती प्रक्रिया रदद व परिक्षा शुल्क परत मिळणे करिता येथे click करा Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदे भरतीबाबतची जाहिरात. Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मुलाखतीची निवड व प्रतीक्षा यादी Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदे भरतीबाबतची जाहिरातीचे शुद्धिपत्रक Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदे भरतीबाबतची जाहिरात विषयक शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध करणेबाबत. Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत रिक्त पदे भरणे बाबतची जाहिरात. Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत,15 वा वित्त आयोग अतंर्गत वैदकिय अधिकारी MO MBBS भरती Download
आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षणाची समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या प्रतीक्षा यादी बाबत सूचना Download
प्रशिक्षणार्थी समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या समुपदेशनाच्या दिनांक मध्ये बदल झाले बाबत Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षणार्थी समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची गुणवत्ता व आरक्षणा नुसार निवड आणि प्रतीक्षा यादी Download
आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना प्रशिक्षण केंद्र वाटपाकरिता समुपदेशन अंतरिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत तसेच हरकती मागविणेबाबत Download
रायगड जिल्ह्यातील प्रशिक्षणार्थी समुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या दिनांक 14/03/2023 रोजी होणाऱ्या समुपदेशनाबाबत नोटीस Download
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ११ महिन्याच्या कालावधीकरिता कंत्राटी पद्धतीने एकत्रित मानधनावर भरती प्रक्रिया Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान -१५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत MBBS (MO) वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गाची रिक्त पदे भरणेसाठीच्या मुलाखत दिनांकामध्ये बदल झालेबाबत Download
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान -१५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत MBBS (MO) वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गाची रिक्त पदे भरणेसाठी जाहिरात Download
ग्रामपंचायत कार्माच्यारांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची सुधारित अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (शुधीपात्रका नुसार ) Download
जिल्हा परिषद अधिपत्याखालील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदभरतीबाबत शुद्धिपत्रक Download
जिल्हा परिषद अधिपत्याखालील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदभरती बाबत वेळापत्रक Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश शिक्षण सेवक तेजस गावित Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश कंत्राटी ग्रामसेवक यशोदा फुटाणकर Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश कंत्राटी ग्रामसेवक अमेय चौधरी Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश कंत्राटी ग्रामसेवक रोहित चिलवंत Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश कंत्राटी ग्रामसेवक दर्शन धुमाळ Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश कंत्राटी ग्रामसेवक वर्षा पवार Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश कनिष्ठ सहाय्यक लेखा सागर गायकवाड Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश परिचर 2 आकाश भामरे Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश परिचर 3 कल्पेश पाटील Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश परिचर 4 विराज गायकवाड Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश परिचर 5 योगेश्री प्रभुदेसाई Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश परिचर 6 विजय जावीर Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश परिचर दर्शना गिरी Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश पर्यवेक्षक नियुक्ती आदेश वैशाली शिंदे Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश वरिष्ठ सहाय्यक दिपाली पाटील Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश विस्तार अधिकारी मंगेश कायटे Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश शिक्षण सेवक 1 सुलोचना गोसावी Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश शिक्षण सेवक 3 अतिफा अतहर Download
अनुकंपा नियुक्ती आदेश स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक रिंकू वैभव कुंडलकर Download
रायगड जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागातील अधिसंख्य पदांची माहिती. Download
कोविड - 19 अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरणे अर्ज नमुना. Download
जिल्हा परिषद आधिपत्याखालील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदभरती बाबत तक्रार असल्यास ती नोंदविण्यासाठी दुरध्वनी संपर्क क्रमांक येथून Download करा. Download