मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

  
भरती प्रक्रिया
   
11109रायगड जिल्हा परिषदेकडील सर्व विभागातील अधिसंख्य पदांची माहिती. Download
10076शालेय पोषण आहार योजना डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पात्र/अपात्र अर्जदार यादी येथे पहा. Download
8091रायगड जिल्हा परिषदेच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत औषधनिर्माता पदभरतीची निवड यादी येथे उपलब्ध आहे. Download
8090रायगड जिल्हा परिषदे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) पदांची जाहिरात अर्ज नमुना. Download
8089रायगड जिल्हा परिषदे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत. Download
8088राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत स्पेशल एज्युकेटर या पदाची भरती प्रक्रिया रद्द केल्याबाबतची नोटीस प्रसिद्ध. Download
8086कोविड - 19 अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने पद भरणे अर्ज नमुना. Download
8085राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी आणि स्टाफ नर्स या पदाच्या दि.०७/०१/२०२२ च्या जाहिरातीबाबत शुद्धीपत्रक येथून Download करा. Download
8084आरोग्य सेवे अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य सोसायटी रायगड यांचे नियंत्रणतर्गत मेडिकल ऑफिसर आणि स्टाफ नर्स यांची कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्वावर पदे भरणे बाबत जाहिरात येथून Download करा. Download
8082राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी समुपदेशन ची नोटीस येथे पहा. Download
7098कोविड - 19 अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने मायक्रोबायोलॉजिस्ट पद भरणे अर्ज नमुना. Download
7097कोविड - 19 अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने मायक्रोबायोलॉजिस्ट पद भरणे करिता जाहिरात Download
5072जिल्हा परिषद आधिपत्याखालील आरोग्य विभागाशी संबंधित पदभरती बाबत तक्रार असल्यास ती नोंदविण्यासाठी दुरध्वनी संपर्क क्रमांक येथून Download करा. Download

 

मुख्य पान