मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

  
   २०२१ मधील बदली अभिलेख   अधिकारी लॉगिन


विषय  
रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या बदल्यांसाठी पदनिहाय समतोल तक्ता.पत्र Download
रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या बदल्यांसाठी पदनिहाय समतोल तक्ता.(कनिष्ठ सहा.(ले.)) Download
रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या बदल्यांसाठी पदनिहाय समतोल तक्ता.(वरिष्ठ सहा.(ले.)) Download
रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या बदल्यांसाठी पदनिहाय समतोल तक्ता.(क.ले.अ.) Download
रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या बदल्यांसाठी पदनिहाय समतोल तक्ता.(स.ले.अ.) Download
रायगड जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या प्रशाकीय आणि विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या बदल्यांसाठी पदनिहाय रिक्त्त पदे तक्ता. Download
रायगड जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या बदल्यांसाठी पदनिहाय समतोल तक्ता. Download
रायगड जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या प्रशासकीय आणि विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (आरोग्य पर्यवेक्षक) Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (औषध निर्माण अधिकारी) Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (आरोग्य सेवक (महिला)) Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (आरोग्य सेवक (पुरुष)) Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (आरोग्य सहायक(महिला)) Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी. (आरोग्य सहायक(पुरुष) ) Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्धी पत्र. Download
रायगड जिल्हा परिषदअर्थ विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या *वारिष्ट सहाय्यक (लेखा)* विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (विनंती) Download
रायगड जिल्हा परिषदअर्थ विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या कनिष्ठ लेखाधिकारी विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (विनंती) Download
रायगड जिल्हा परिषदअर्थ विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) *आपसी* विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (विनंती) Download
रायगड जिल्हा परिषदअर्थ विभाग संवर्गाच्या सन २०२२ मध्ये होणा-या कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) विनंती बदल्यांसाठी अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी (विनंती) Download
सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी सांख्यिकी, वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक, कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक, वाहन चालक व शिपाई संवर्गाची विनंती / आपसी बदल्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी Download
सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, विस्तार अधिकारी सांख्यिकी, वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक, कनिष्ठ सहाय्यक लिपीक,प्रशासकीय बदल्यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. ग्राम विकस अधिकारी आपसी बदल्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. विस्तार अधिकारी पंचायत विनंती बदल्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. ग्रामसेवक विनंती बदल्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. विस्तार अधिकारी पंचायत आपसी बदल्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. विस्तार अधिकारी पंचायत आपसी बदल्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. विस्तार अधिकारी पंचायत प्रशासकीय बदल्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. ग्रामसेवक विनंती बदल्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. ग्राम विकस अधिकारी विनंती बदल्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. ग्राम विकस अधिकारी विनंती बदल्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणेबाबत Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. ( अर्थ विभाग) आपसी बदली अंतरिम यादी प्रसिद्धी कनिष्ठ सहा.(लेखा) Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. ( अर्थ विभाग) विनंती बदली अंतरिम यादी प्रसिद्धी कनिष्ठ सहा.(लेखा) Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. ( अर्थ विभाग) विनंती बदली अंतरिम यादी प्रसिद्धी वरिष्ठ सहा.(लेखा) Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. ( अर्थ विभाग) विनंती बदली अंतरिम यादी प्रसिद्धी कनिष्ठ लेखाधिकारी. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. ( अर्थ विभाग) विनंती बदली अंतरिम यादी प्रसिद्धी सहा. लेखाधिकारी. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग) प्रशासकीय बदली अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्धी पत्र. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग) सेवा विनंती बदली जेष्ठता यादी प्रसिद्धी पत्र. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग) सेवा प्रशासकीय बदली जेष्ठता यादी प्रसिद्धी पत्र. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (अर्थ विभाग) सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्धी पत्र. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (अर्थ विभाग) कनिष्ठ सहायक(लेखा) सेवा जेष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (अर्थ विभाग) वरिष्ठ सहायक(लेखा) सेवा जेष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (अर्थ विभाग) कनिष्ठ लेखाधिकारी सेवा जेष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (अर्थ विभाग) सहाय्यक लेखाधिकारी सेवा जेष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (ग्रा.वि.) पदनिहाय एकत्रित सेवा जेष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (सा.प्र.वि.) कनिष्ठ सहाय्यक(लि.) सेवा जेष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (सा.प्र.वि.) वरिष्ठ सहाय्यक(लि.) सेवा जेष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (सा.प्र.वि.) विस्तार अधिकारी(सां.) सेवा जेष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (सा.प्र.वि.) कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी सेवा जेष्ठता यादी Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (सा.प्र.वि.) सहाय्यक प्रशासन अधिकारी सेवा जेष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. (सा.प्र.वि.) सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्धीपत्र Download
रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. शुद्धीपत्र Download
रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. विशेष संवर्ग भाग 2 पात्र शिक्षक संभाव्य यादी Download
रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. विशेष संवर्ग भाग 1 पात्र शिक्षक संभाव्य यादी Download
रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. अवघड क्षेत्रातील शाळांची यादी येथे पहा. Download
रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक सन २०२२ सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया. सर्वसाधारण क्षेत्रातील शाळांची यादी येथे पहा. Download

 

मुख्य पान