मुख्य पान
जाहिराती
बातम्या
बदली प्रक्रिया
भरती प्रक्रिया
  रायगड जिल्हा परिषद
  जि. प. अधिनियम
  रचना व प्रशासन
  मान्यवर
  सदस्य व पदाधिकारी
  सूची
  विभाग व योजना
  माहितीचा अधिकार
  ई-गव्हर्नंस
  अंदाज पत्रक
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम

 

 

  
   २०२१ मधील बदली अभिलेख   अधिकारी लॉगिन


विषय  
वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
प्रशासकीय बदल्या 2021 बदली पत्र Download
सहाय्यक प्रशासन अधिकारी पदाची बदली 2021 तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी Download
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी संवर्गाची बदली 2021 ची तात्पुरती सेवाजेष्ठता Download
कनिष्ट अभियंता / शाखा अभियंता बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
स्थापत्य अभियंता सहायक बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
विस्तार अधिकारी सांखिकी बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
आरोग्य पर्यवेक्षक (पुरुष) बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
आरोग्य सेवक (पुरुष) बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
आरोग्य सेवक (महिला) बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
औषध निर्माण अधिकारी बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
आरोग्य विभाग बदल्या 2021 बदली पत्र Download
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत कनिष्ट/शाखा अभियंता पदाची सन २०२१ या वर्षाची बदल्यांची सेवा ज्येष्ठता यादी. Download
शिक्षण (प्राथ.) विभागांतर्गत सन २०२१ या वर्षाची बदल्यांची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी. Download
रा.जि.प. सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत सन २०२१ या वर्षाची बदल्यांची वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता पदनिहाय अंतिम यादी.(प्रशासकीय बदली) Download
रा.जि.प. सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत सन २०२१ या वर्षाची बदल्यांची वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता पदनिहाय अंतिम यादी.(प्रशासकीय बदली) Download
रा.जि.प. सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत सन २०२१ या वर्षाची बदल्यांची वास्तव्य सेवा ज्येष्ठता पदनिहाय अंतिम यादी.(विनंती बदली) Download
सन २०२१ वर्षाच्या रा.जि.प. सर्वसाधारण बदल्यांचे विभागनिहाय वेळापत्रक. Download
विस्तार अधिकारी प्रशासकीय बदली सण 2021-तात्पुरती वास्तव सेवा जेष्ठता यादी Download
पशुसंवर्धन विभागांतर्गत सन २०२१ या वर्षाची बदल्यांची सेवा ज्येष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी - औषध निर्माण अधिकारी 1 Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत सन २०२१ बदली प्रक्रिया बाबत पत्र. Download
रायगड जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागांतर्गत विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - ग्रामसेवक Download
रायगड जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागांतर्गत विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - ग्राम विकास अधिकारी Download
रायगड जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागांतर्गत विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - विस्तार अधिकारी (पंचायत) Download
रायगड जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागांतर्गत आपसी बदली अंतिम यादी सन २०२१ - ग्रामसेवक Download
# शिक्षण (प्राथ.) विभागांतर्गत सन २०२१ या वर्षाची बदल्यांची पदनिहाय अंतिम सेवा वास्तव्य ज्येष्ठता यादी. Download
➡️ रा.जि.प. सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत सन २०२१ या वर्षाची बदली प्रक्रियेसाठी पदनिहाय रिक्त पदांची यादी.👉 Download
➡️ रा.जि.प. सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत सन २०२१ या वर्षाची बदली प्रक्रियेसाठी पदनिहाय समतोल तक्ता.👉 Download
विनंती बदल्या 2021 बदली पत्र. Download
सहाय्यक प्रशासन अधिकारी विनंती बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी विनंती बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
वरिष्ठ सहाय्यक(लि.) विनंती बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
कनिष्ठ सहाय्यक(लि.) विनंती बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
विस्तार अधिकारी (सां.) विनंती बदल्या 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
वरिष्ठ सहाय्यक(लि.) आपसी बदली 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
कनिष्ठ सहाय्यक(लि.) आपसी बदली 2021 तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी Download
सहाय्यक लेखा अधिकारी पदाची सन २०२१ या वर्षाची बदल्यांची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी. Download
कनिष्ट लेखा अधिकारी पदाची सन २०२१ या वर्षाची बदल्यांची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी. Download
वरिष्ठ सहाय्यक(लेखा) पदाची सन २०२१ या वर्षाची बदल्यांची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी. Download
कनिष्ट सहाय्यक(लेखा) पदाची सन २०२१ या वर्षाची बदल्यांची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी. Download
रायगड जिल्हा परिषद कृषी विभागांतर्गत प्रशासकीय/विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - विस्तार अधिकारी (कृषि) Download
रायगड जिल्हा परिषद कृषी विभागांतर्गत प्रशासकीय/विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - कृषि अधिकारी Download
*रायगड जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत विनंती बदली वास्तव्य जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - (पर्यवेक्षिका) Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - आरोग्य सेवक पुरुष Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - आरोग्य सेवक (महिला) Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - आरोग्य सहाय्यक (महिला) Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) Download
रायगड जिल्हा परिषद आरोग्य विभागांतर्गत विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - आरोग्य पर्यवेक्षक Download
रायगड जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - पशुधन पर्यवेक्षक Download
रायगड जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागांतर्गत विनंती बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी Download
रायगड जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागांतर्गत प्रशासकीय बदली सेवा जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - पशुधन पर्यवेक्षक Download
*रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभागांतर्गत प्रशासकीय बदली वास्तव्य जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ बाबत सूचना पत्र. Download
*रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभागांतर्गत प्रशासकीय बदली वास्तव्य जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - (सहाय्यक लेखाधिकारी) Download
*रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभागांतर्गत प्रशासकीय बदली वास्तव्य जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - (कनिष्ठ लेखाधिकारी) Download
*रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभागांतर्गत प्रशासकीय बदली वास्तव्य जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - (वरिष्ठ सहाय्यक(लेखा) ) Download
*रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभागांतर्गत प्रशासकीय बदली वास्तव्य जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - (कनिष्ठ सहाय्यक(लेखा) ) Download
*रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभागांतर्गत विनंती बदली वास्तव्य जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ बाबत सूचना पत्र. Download
*रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभागांतर्गत विनंती बदली वास्तव्य जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - (सहाय्यक लेखाधिकारी) Download
*रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभागांतर्गत विनंती बदली वास्तव्य जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - (कनिष्ठ लेखाधिकारी) Download
*रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभागांतर्गत विनंती बदली वास्तव्य जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - (वरिष्ठ सहाय्यक(लेखा) ) Download
*रायगड जिल्हा परिषद अर्थ विभागांतर्गत विनंती बदली वास्तव्य जेष्ठता अंतिम यादी सन २०२१ - (कनिष्ठ सहाय्यक(लेखा) ) Download

 

मुख्य पान